Uslovi korišćenja

Sadržaj Internet stranice www.merdevineiskele.com je vlasništvo preduzeća IMO d.o.o. Stevana Markovica 8, 11080 Beograd ( Zemun). Upotrebom Internet stranice www.merdevineiskele.com korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. IMO d.o.o i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obaveze pri korišćenju Internet stranice www.merdevineiskele.com

Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.

IMO d.o.o zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici www.merdevineiskele.com bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

„U ime IMO d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni IMO d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici www.merdevineiskele.com ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
www.merdevineiskele.com za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Lične podatke korisnika www.merdevineiskele.com će čuvati i sprečavati svaku njihovu zloupotrebu. Korisnik bilo kada može zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje operater obrađuje, njihovo ograničavanje, brisanje, ispravljanje ili prenos podataka.

OSNOVNI PODACI O FIRMI:

Naziv: IMO d.o.o.
Adresa: Stevana Markovica 8, 11080 Beograd ( Zemun)
PiB : 100395260
MB : 07797320
Tel. : 011/2106404
Email : info@imo.rs
Odgovorno lice : Mirko Vincetic